Privacy Statement

Alle gegevens die via deze site worden verkregen, worden strikt vertrouwelijk bewaard. Deze gegevens zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt. De gegevens die u aan Caravan Centrum Lagas verstrekt, zullen met de grootst mogelijke zorg behandeld worden. U geeft Caravan Centrum Lagas het recht om u via e-mail, gewone post of telefoon te informeren over de producten en diensten van Caravan Centrum Lagas één en ander altijd in relatie tot het doel waarvoor deze gegevens zijn verstrekt.

Op de website van Caravan Centrum Lagas worden uitgebreide bezoekgegevens bijgehouden. Hiervoor wordt tevens gebruik gemaakt van zogenaamde Cookies. Het doel hiervan is de inrichting van de pagina’s te optimaliseren voor de bezoekers. Aan de hand van deze gegevens kan Caravan Centrum Lagas de diensten zoveel mogelijk op de behoefte van haar bezoekers afstemmen.

Caravan Centrum Lagas gebruikt beveiligingstechnieken om verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen. Wij zullen op basis van een daartoe strekkend verzoek elke geregistreerde bezoeker (en zijn of haar persoonlijke gegevens) uit onze database verwijderen. Tevens kan de bezoeker online uitschrijven, bijvoorbeeld voor de ontvangst van onze elektronische nieuwsbrief. Indien u nog vragen heeft over deze privacy policy kunt u contact opnemen met Caravan Centrum Lagas. Met vragen of opmerkingen over onze site of over uw ervaringen met onze site of onze dienstverlening kunt u contact met ons kantoor opnemen.